Hogescholen & universiteiten

Hoe toekomstbestendig is het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek? Welke rol moeten universiteiten en hogescholen daarbinnen spelen? Over deze vragen buigt de AWTI zich in het advies over hogescholen & universiteiten.

Universiteiten en hogescholen opereren in een (inter)nationaal krachtenveld tussen maatschappij, overheid en markt. Tal van ontwikkelingen binnen dit krachtenveld beïnvloeden hun positie en functioneren en daarmee ook de prestaties van het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek. In 2010 concludeerde de Commissie-Veerman al dat dit stelsel niet toekomstbestendig was, met als kernpunt dat meer differentiatie nodig is. Toch is dit in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd. Intussen gaan de ontwikkelingen door, zoals de digitalisering, de internationalisering en de steeds sterker voelbare marktmacht van buitenlandse topinstellingen.

De AWTI zal bij dit advies de verschillende onderwerpen die spelen rond universiteiten en hogescholen in samenhang bekijken. Daarbij houdt de AWTI rekening met hun positie in het gehele stelsel van hoger onderwijs en onderzoek en met relevante nationale en internationale ontwikkelingen.

Contactpersonen

Verwachte publicatie

Voorjaar 2019