Doorgroei van kennisintensieve start-ups

Kennisintensieve start-ups voegen veel waarde toe voor de samenleving door het toepassen van nieuwe kennis uit kennisinstellingen. Ze vormen een belangrijke schakel in de kennis-gedreven economie van Nederland. Er is steeds meer aandacht gekomen voor kennisintensieve start-ups. Dat is goed, maar de grote verwachtingen kunnen ze pas waarmaken als ze ook echt weten door te groeien naar grotere bedrijven: ‘scale-ups’.  

In de Tweede Kamer leeft de zorg dat de juist deze doorgroei van kennisintensieve bedrijven in Nederland stokt. Daarom heeft de Kamer de AWTI gevraagd te inventariseren wat de (typisch Nederlandse) hindernissen zijn voor die doorgroei en wat de overheid en andere betrokkenen kunnen doen om deze hindernissen weg te nemen.

De AWTI verwacht in het najaar van 2020 te komen met zijn advies hoe kennisintensieve start-ups beter kunnen doorgroeien naar scale-ups.

Contactpersonen: