Save the date - Webinar AWTI

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wenst iedereen een gelukkig, gezond en coronavrij nieuwjaar.

Dit jaar zal de AWTI velerlei activiteiten op het programma hebben staan. De AWTI e-mail alert zal wekelijks verschijnen met allerlei nieuws over Wetenschap, Technologie en Innovatie.

Een drietal adviezen zullen in de eerste helft van 2021 het daglicht zien, waaronder Kennismanagement bij de overheid, Samenwerkende overheden voor onderzoek en innovatie en Kennisoverdracht naar ondernemers.

Medio juni zal de AWTI haar jaarlijkse symposium organiseren. In welke vorm zal mede afhangen van de ontwikkeling rondom het coronavirus. Houdt de AWTI e-mail alert in de gaten voor meer informatie.

Save the date

Noteer alvast in je agenda dinsdag 16 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur het Webinar van de AWTI. Het webinar zal inhoudelijk ingaan op het AWTI-advies Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups. Meer informatie volgt via de AWTI e-mail alert.