AWTI e-mail alert

Publicatie AWTI advies: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Het huidige stelsel van hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van OCW meer richting geven aan het stelsel en actiever toezicht houden. Dat adviseert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn advies ‘Het stelsel op scherp gezet’, dat vandaag is aangeboden aan minister Van Engelshoven van OCW.