Advies over kennisintensieve scale-ups verschijnt 7 oktober

Op 7 oktober komt de AWTI met een nieuw advies. Daarin beantwoordt de raad de vraag van de Tweede Kamer waarom in Nederland onvoldoende kennisintensieve start-ups doorgroeien tot scale-ups. Wat zijn de problemen die doorgroei belemmeren en wat moet daaraan gedaan worden? De raad geeft een aantal concrete aanbevelingen zodat Nederland beter kan profiteren van de voordelen van kennisintensieve bedrijven voor welvaart en welzijn.

Start-ups staan volop in de belangstelling. Rondom de Nederlandse kennisinstellingen ontstaan ook steeds meer spin-offs: bedrijven die met nieuwe kennis uit die kennisinstellingen gaan ondernemen. Toch lukt het maar weinig van deze startende bedrijven om door te groeien naar een echt groot bedrijf, zeker in vergelijking met een aantal andere landen.

Wat is hier aan de hand? Waarom lukt het andere landen beter om kennisintensieve bedrijven door te laten groeien? Wat zijn de belemmeringen voor doorgroei in Nederland? En het belangrijkste: wat kunnen regering, parlement en andere betrokkenen doen om kennisintensieve start-ups beter te laten doorgroeien? Deze vragen beantwoordt de AWTI in dit advies.

Tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer zal het advies worden aangeboden en toegelicht. Dit is live te volgen via debat direct. Vanaf 7 oktober, 18:00 u kunt u het advies op de website van de AWTI vinden.