Vertrek Paul Diederen

Paul Diederen, senior raadsmedewerker en plaatsvervangend secretaris-directeur, gaat de AWTI per 1 september verlaten. Hij wordt coördinator Onderzoek en Dialoog bij het Rathenau Instituut.