14 april Seminar: Kennis in conflict - Naar een beter begrip van kennisveiligheid

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Centrum Den Haag

Precieze locatie volgt met de uitnodiging per e-mail na aanmelding

Beeld: ©iStock

Hoe moeten we in Nederland omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisontwikkeling aan Nederlandse kennisinstellingen? Eind vorig jaar adviseerde de AWTI dat er een lerende aanpak nodig is om risico’s en kansen in internationale samenwerking goed te blijven balanceren. In navolging op het advies wil de AWTI de ontwikkeling van kennis en kunde rondom kennisveiligheid stimuleren.

Naar een beter begrip van 'kennisveiligheid'

Tijdens het seminar zullen we het advies 'Kennis in conflict' toelichten (zie link onder aan de pagina). Ook hebben we verschillende sprekers uitgenodigd om het begrip van kennisveiligheid te verbeteren, vanuit internationaal perspectief, en te bespreken we wat dit betekent voor beleidsmaatregelen. De sprekers op de middag zijn:

Eppo Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI);

Chokri Mousaoui, raadslid AWTI en voorzitter van de projectgroep die het advies ‘Kennis in conflict – veiligheid en vrijheid in balans’ voorbereidde;

Carthage Smith, senior policy analyst bij de OESO en auteur van het rapport ‘Integrity and security in the global research ecosystem’;

Jonas Lammertink, voormalig onderzoeker bij het LeidenAsiaCentre en auteur van het rapport ‘How National Governments and Research Institutions Safeguard Knowledge Development in Science and Technology’;

- Kathleen Torrance, programmamanager van de Rijks Innovatie Community, zal de middag modereren.


Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in kennisveiligheid. In het bijzonder voor beleidsambtenaren, beleidsadviseurs kennisinstellingen, experts en onderzoekers die zich bezig houden met kennisveiligheid.

Akkoord naamstikker(verplicht)
We laten graag naamstikkers drukken die u kunt dragen tijdens het evenement.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)