Tekstgrootte

AAA

Publicaties

 • Wie bepaalt de Nationale Wetenschapsagenda?

  | Column

  In het interview met de Volkskrant (30 augustus 2014) deed bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen Universiteit een oproep aan wetenschappers meer oog te hebben voor het maatschappelijk gevoel.

 • Aanbieding Food for thought

  Food for thought

  | Landenstudie

  Leren van andere landen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie is nuttig en belangrijk maar gebeurt nog te weinig. Er is behoefte aan kennis over de wijze waarop wetenschap, technologie en innovatie in andere landen vorm en inhoud krijgen.

 • Kiezen voor ambitie en excellentie

  | Overig

  De AWT heeft de laatste jaren in samenwerking met honderden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van kennisinstellingen gewerkt aan zo’n tien adviezen en een aantal briefadviezen. Deze leveren meerdere inzichten op die gezamenlijk aanknopingspunten bieden om de Nederlandse economie en samenleving nieuwe impulsen te geven: de overheid moet kiezen voor ambitie en voor excellentie.

 • Overzicht Europese Verkiezingsprogramma’s 2014

  Overzicht Europese Verkiezingsprogramma’s 2014

  | Overig

  De Europese verkiezingen komen eraan. Op 22 mei kunnen we de nieuwe leden van het Europees Parlement kiezen. Het Europees Parlement (EP) heeft de afgelopen jaren als medewetgever duidelijk gekozen voor onderzoek en innovatie.

 • Boven het maaiveld

  Boven het maaiveld

  | Advies

  Nederlandse universiteiten zijn verregaand autonoom. Het Nederlandse wetenschapsbeleid is van oudsher zeer terughoudend. Dat heeft goed gewerkt: ons land draait volop mee aan de internationale wetenschappelijke top. Maar de internationale concurrentie neemt snel toe, terwijl onze middelen stagneren. En dat terwijl de kennisinvesteringen in andere landen stijgen. “Zeer zorgelijk”, aldus Uri Rosenthal, “want kennisontwikkeling vormt de basis van ons verdienvermogen.”