Tekstgrootte

AAA

Publicaties

 • Mkb en hogescholen

  Mkb en hogescholen

  | Advies

  Mkb-ondernemingen hebben nieuwe kennis nodig en hogescholen moeten zicht hebben op de praktijk. Betere samenwerking is goed voor de bedrijven, het onderwijs en voor de regio als geheel. Dat schrijft de AWTI in zijn advies ‘Mkb en hogescholen: partners voor innovatie’, dat op 22 april is aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Verslag werkbezoeken aan Duitsland en Denemarken

  Verslag werkbezoeken aan Duitsland en Denemarken

  | Werkdocument

  Op het werkprogramma 2015 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) staan onder meer de onderwerpen 'Mkb en hogescholen' en 'De betekenis van onderzoek voor onderwijs'. Ten behoeve van deze adviezen zijn werkbezoeken afgelegd naar Duitsland en Denemarken.

 • Jaarverslag 2014

  | Jaarverslag

  Jaarverslag 2014.

 • De waarde van creativiteit

  | Briefadvies

  De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.

 • Werkprogramma 2015

  | Werkprogramma

  Het werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan het vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.