Tekstgrootte

AAA

Publicaties

 • Werkprogramma 2015

  | Werkprogramma

  Het werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan het vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.

 • Verslag symposium: Innoveren en groeien in de regio

  Verslag symposium: Innoveren en groeien in de regio

  | Overig

  Saxion en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) organiseerden op 11 november 2014 gezamenlijk het symposium “Innoveren en groeien in de regio”. De aanleiding voor AWTI om dit symposium te organiseren waren twee recente adviezen (Briljante bedrijven & Regionale hotspots) waarin het belang van goed functionerende regionale ecosystemen voor innovatie en groei van ondernemers benadrukt wordt.

 • Innovatie werkt!

  Verslag AWTI-Symposium Innovatie werkt!

  | Overig

  Vreemde combinaties en verrassende ontmoetingen. Jonge kromdenkers en ervaren realisten. Een gezonde balans tussen mannen en vrouwen. Het zijn enerzijds cruciale ingrediënten voor innovatie, die - anderzijds - tegelijkertijd symbool stonden voor de invulling van het inspirerende symposium "Innovatie werkt!" van de AWTI.

 • Regionale hotspots

  Regionale hotspots

  | Advies

  Dit advies geeft aan wat overheden (Rijksoverheid, regio’s, provincies, gemeenten) kunnen doen om regionale hotspots voor innovatie in Nederland tot verdere bloei te brengen.

 • Japan – een impressie van een innovatief land

  Japan – een impressie van een innovatief land

  | Internationalisering

  Wat kan Nederland leren van Japan? Wat heeft Nederland omgekeerd te bieden aan Japan? En tenslotte: welke kansen zijn er voor Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven?