Tekstgrootte

AAA

Publicaties

 • Impuls voor niet-technologische innovatie

  | Column

  In 2012 en 2014 bracht de AWT adviezen uit over diensteninnovatie respectievelijk sociale innovatie.[1] De rode draad in beide adviezen was dat er in het beleid te weinig aandacht is voor niet-technologische innovatie. In deze blog geven we een mogelijke invulling voor een beleidsexperiment, naar aanleiding van de kabinetsreactie op beide adviezen.

 • Klaar voor de Toekomst?

  Klaar voor de Toekomst?

  | Advies

  Alle technologische ontwikkelingen die ertoe doen, zijn afhankelijk van ICT. Overal veranderen ICT-toepassingen het karakter van onze economie, ons werk en ons leven. Zonder ICT geen kennissamenleving. Toch staat het belang van ICT nog altijd te weinig op het netvlies bij beleidsmakers en politici. Het is tijd voor substantiële stappen in het beleid gericht op ICT. Dit staat in het AWTI-advies Klaar voor de Toekomst?, dat vandaag aan de ministers Kamp (EZ) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) is overhandigd.

 • Voorbij de horizon: AWTI Werkprogramma 2016-2018

  | Werkprogramma

  De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie) werkt met meerjaren werkprogramma’s. Voordeel van een meerjaren werkprogramma is uitdieping van thema’s, waarbij strategische adviesvragen in een context zijn geplaatst.

 • Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs

  Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs

  | Advies

  In het hoger onderwijs zijn onderwijs en onderzoek van oudsher met elkaar verweven. Dit is belangrijk voor studenten, docenten en wetenschappers. Maar de koppeling staat onder druk en is aan vernieuwing toe. Dat schrijft de AWTI in zijn advies ‘Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs’, dat op vrijdag 26 juni 2015 is verzonden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan minister Kamp van Economische Zaken.

 • Verslag bijeenkomst 'Datagedreven Wetenschap'

  Verslag bijeenkomst 'Datagedreven Wetenschap'

  | Overig

  Op 5 juni 2015 organiseerde de AWTI een bijeenkomst rondom het thema ‘Datagedreven Wetenschap’. Hiervan is een verslag opgesteld.