Tekstgrootte

AAA

Publicaties

 • Balans van de topsectoren 2014

  Balans van de topsectoren 2014

  | Advies

  Op verzoek van de minister van Economische Zaken en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de AWTI een ‘Balans van de topsectoren’ opgemaakt. Het is nog te vroeg om harde effecten te meten, maar het is wel mogelijk om op metaniveau de topsectorenaanpak onder de loep te nemen. Het doel van deze Balans is bij te dragen aan een effectieve bijsturing van de topsectorenaanpak.

 • Wie bepaalt de Nationale Wetenschapsagenda?

  | Column

  In het interview met de Volkskrant (30 augustus 2014) deed bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen Universiteit een oproep aan wetenschappers meer oog te hebben voor het maatschappelijk gevoel.

 • De rol van fondsen voor de wetenschap in Nederland

  De rol van fondsen voor de wetenschap in Nederland

  | Overig

  Charitatieve fondsen spelen een bijzondere rol in de financiering van wetenschappelijk onderzoek. De AWTI heeft hier een korte verkenning naar laten uitvoeren. Het blijkt dat het aandeel van deze fondsen in het totale Nederlandse onderzoeksbudget in vergelijking met andere Europese landen aan de maat is, maar wel sterk geconcentreerd is in de hoek van de gezondheidsfondsen.

 • Aanbieding Food for thought

  Food for thought

  | Landenstudie

  Leren van andere landen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie is nuttig en belangrijk maar gebeurt nog te weinig. Er is behoefte aan kennis over de wijze waarop wetenschap, technologie en innovatie in andere landen vorm en inhoud krijgen.

 • Kiezen voor ambitie en excellentie

  | Overig

  De AWT heeft de laatste jaren in samenwerking met honderden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van kennisinstellingen gewerkt aan zo’n tien adviezen en een aantal briefadviezen. Deze leveren meerdere inzichten op die gezamenlijk aanknopingspunten bieden om de Nederlandse economie en samenleving nieuwe impulsen te geven: de overheid moet kiezen voor ambitie en voor excellentie.