Tekstgrootte

AAA

Javastraat 42
2585 AP Den Haag
070-3110 920
secretariaat@awti.nl

Over ons

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De AWTI adviseert gevraagd en ongevraagd. Hij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het veld. Lees meer over de raad...

De adviesraad bestaat uit tien leden, afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij, zoals onderzoekinstituten of het bedrijfsleven. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen gevestigde belangen. Lees meer over de raadsleden...

De AWTI wordt ondersteund door een secretariaat, dat bestaat uit wetenschappelijke raadsmedewerkers en ondersteunend personeel. Het secretariaat bereidt de adviezen van de raad voor en verzorgt de overige ondersteuning van de raad bij zijn adviseringswerkzaamheden. Lees meer over het secretariaat...