Tekstgrootte

AAA

Uri Rosenthal nieuwe voorzitter AWT

Uri Rosenthal nieuwe voorzitter AWT

Met ingang van 1 maart 2013 is de heer Uri Rosenthal voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De vacature was ontstaan door het vertrek van Jan-Anthonie Bruijn in verband met zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer.

Uri Rosenthal was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte I. Eerder was hij hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Hij was vice-voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en tevens voorzitter van het COT, Instituut voor Veligheids- en Crisismanagement.  

Uri Rosenthal: "De AWT werkt op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en beleid en politiek. Dat heeft mijn bijzondere belangstelling. De focus van de AWT is internationaal. Dat is hard nodig. We staan er nu goed op met ons concurrentievermogen en innovatie. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. Nederland moet alert zijn op wat in andere landen en delen van de wereld gebeurt, en heeft daar ook zelfbewust veel te bieden. De AWT signaleert kansen en stippelt nieuwe wegen uit. Het gaat erom kansen te benutten en  met onze kennis de internationale markt op te  gaan. Daar wil ik graag aan bijdragen, met de leden en medewerkers van de AWT, en zeker ook met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Ik verheug me op een vruchtbare samenwerking."