Tekstgrootte

AAA

AWT e-mail alert 28 februari 2013

Uri Rosenthal nieuwe voorzitter AWT

Met ingang van 1 maart 2013 is de heer Uri Rosenthal voorzitter van de AWT. Hij volgt Jan-Anthonie Bruijn op, in verband met diens verkiezing tot lid van de Eerste Kamer. Rosenthal was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte I. Eerder was hij hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden, vice-voorzitter van de NWO en voorzitter van het COT, Instituut voor Veligheids- en Crisismanagement.
Nieuwsbericht AWT

De belangrijkste berichten van de afgelopen twee weken

Twee Nederlanders winnen Breakthrough Prize in Life Sciences

Een groep vooraanstaande ondernemers – waaronder Mark Zuckerberg van Facebook, Sergey Brin van Google en durfkapitalist Yuri Milner – hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen om excellentie te belonen in de biowetenschappen. Dit jaar hebben ze elf winnaars aangewezen, die elk 3 miljoen dollar krijgen. Onder hen zijn twee Nederlanders: KNAW-voorzitter Hans Clevers, werkzaam aan het Hubrecht Instituut, en Titia de Lange, hoogleraar aan de Rockefeller Universiteit in New York.
Nieuwsbericht KNAW
Nieuwsbericht The Guardian
Nieuwsbericht Science World Report 

Europees Parlement wil onderhandelen over EU-begroting

Het Europees Parlement is ontevreden over het akkoord dat de Europese Raad twee weken geleden bereikte over de meerjarenbegroting voor de Europese Unie 2014-2020. Daarin werd het voorgestelde budget voor Horizon 2020 teruggebracht van 80 naar 71 miljard euro. Naast andere wensen, wil het Parlement een substantieel groter aandeel voor groei en innovatie.
Nieuwsbericht de Volkskrant
Nieuwsbericht Europees Parlement

Tekort aan techneuten is wereldwijd probleem

Een meerderheid van de ondernemers wereldwijd ziet een tekort aan technische vakkrachten als een bedreiging van de productiviteit, de toekomstige groei en de winstgevendheid. Dat stelt adviesbureau Grant Thornton in een rapport, waarvoor 6.400 ‘zakelijke leiders’ in 44 landen werden ondervraagd. Op het Monster Year Event van Monsterboard, eind 2012 in Amsterdam, werden de gevolgen van deze ontwikkeling verkend. De belangrijkste conclusie was: bedrijven moeten meer doen aan talent opleiden en talent aantrekken uit het buitenland. Dit vergt een aanpak op vele fronten tegelijk, aldus een artikel van Loopbaanvisie dat de bijeenkomst beschrijft. Onderzoek van arbeidsbemiddelaar ASA laat evenwel zien dat een meerderheid van de organisaties (52%) geen directe verantwoordelijke heeft voor talentontwikkeling. Een bijzonder nieuw initiatief om het tekort aan bèta’s en technici aan te pakken, komt uit de regio Eindhoven. Daar werken de gemeente, FNV Bondgenoten en enkele bedrijven momenteel aan een plan om een regio-cao te realiseren. Volgens een nieuwsbericht van BNR moet deze gezamenlijke afspraken over opleidingen, loopbaantrajecten en personeelstekorten bevatten en in eerste instantie bovenop bestaande cao’s komen.
Nieuwsbericht Grant Thornton
Rapport Grant Thornton
(pdf)
Artikel Loopbaanvisie
Nieuwsbericht ASA
Nieuwsbericht BNR

Er is nog plaats voor industrie in het westen, maar niet in de huidige vorm

Er is absoluut nog plaats voor de industrie in België, maar niet in de huidige vorm. Dat stelt Frank Vander Sijpe, Director HR Research Securex, in Knack Trends. Als karakteristieken voor de industrie van de toekomst noemt hij “verregaande automatisering, een voortdurende zoektocht naar innovatie en korte productiecycli”. Een groep onderzoekers van het MIT concludeert, na tweejarig onderzoek, hetzelfde voor de VS. Hun oplossing: “Een hernieuwde inzet op onderzoek en ontwikkeling voor de industrie, soms door middel van creatieve nieuwe vormen van samenwerking, kan innovatie en groei bevorderen.”
Artikel Knack Trends
Bericht MIT News
Rapport MIT (preview; pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Vier Nederlandse universiteiten in top 100 ‘open’ instellingen

In de nieuwe Ranking Web of World Universities, ook bekend als de Webometrics Ranking, staan 4 Nederlandse universiteiten in de top 100: Utrecht (46), UvA (78), Delft (82) en Groningen (94). De Ranking meet wereldwijd hoe ‘open’ wetenschappelijke informatie van een universiteit op het internet ter beschikking wordt gesteld aan de buitenwereld.
Website Webometrics
Wereld-ranking 

Bussemaker wil meer Nederlandse studenten in Duitsland

Vorig jaar overwoog Nederland nog om Duitsland een rekening te sturen voor de Duitsers die hier studeren. Inmiddels waait er een nieuwe wind. Minister Jet Bussemaker (OCW) pleit voor een gezamenlijke mobiliteitsagenda met Duitsland en stelt geld beschikbaar voor een Duitslanddesk, die mobiliteit naar en samenwerking met Duitsland gaat stimuleren. De Duitslanddesk wordt ondergebracht bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), dat onlangs voor de AWT een landenstudie uitvoerde.
Nieuwsbericht Nuffic
AWT Landenstudie Duitsland

“HBO is hard nodig voor topsectoren”

Zes collegevoorzitters, van HAN, Windesheim en Saxion tot en met Zuyd, bepleiten synergie bij de topsectoren in plaats ‘ieder voor zich’. “Juist de wisselwerking tussen theorie en praktijk, leidend tot innovatie en kennisontwikkeling, is waar het om gaat”, aldus de collegevoorzitters op ScienceGuide. Hogescholen kunnen daar een grote rol in spelen. Zij werken samen in de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Deze bracht afgelopen week een publicatie uit, de Thematische Impuls HTSM, over het onderzoek en onderwijs aan het hbo op het gebied van Hightech Systemen en Materialen en het belang hiervan voor met name het mkb in deze sector. SG Chris Buijink (EZ) nam de publicatie in ontvangst.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht SIA
Publicatie SIA

De Staat van de Economie en hoe deze te verbeteren

Nederland gaat momenteel door een economisch dal, maar we hebben internationaal een goede uitgangspositie en het kabinet werkt er hard aan om die positie ook voor de toekomst te behouden en uit te bouwen. Dat zie minister Henk Kamp op 14 februari op de bijeenkomst De Staat van de Economie. Desondanks pleit SCP-directeur Paul Schnabel, in een gesprek met BNR, voor meer investeringen in onderwijs en r&d. “Andere Europese landen trekken aanzienlijk meer geld uit voor innovatie.”
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Toespraak Kamp
Gesprek Schnabel

Waarom Nederland onvoldoende innoveert

“Niet de technologie maar onze mindset is de remmende factor voor innovatie.” Dat stelt Wassili Bertoen, directeur van Deloitte Innovation, naar aanleiding van een bijeenkomst van de Singularity University. Ook onze cultuur en onze regelgeving zouden innovatie belemmeren. Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot komt naar voren dat Nederlandse bedrijven grote moeite hebben om de juiste strategische keuzes te maken als gevolg van het ontbreken van een duidelijk beeld van de toekomst. Volgens onderzoek van het Syntens Innovatiecentrum, beschreven door Utilities, is het vinden van de juiste partners doorslaggevend voor het slagen van innovatieprojecten. Het beschikken over de juiste kennis, financiering en techniek zijn eveneens belangrijke succesfactoren. Het Syntens- onderzoek is uitgevoerd onder 50 innovatieve ondernemers binnen de sectoren HTSM, Water, Energie en Chemie.
Artikel Deloitte
Persbericht Berenschot
Rapport Berenschot
(pdf)
Artikel Utilities

“Bedrijfsleven moet strategischer omgaan met innovatiesubsidies”

Het bedrijfsleven belegt innovatiesubsidies veelal niet centraal waardoor het veel kansen onbenut laat. Bovendien lopen bedrijven zo kapitaal voor onderzoek en ontwikkeling mis, daar waar kennisinstellingen wel hun deel opeisen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Deloitte onder corporate CFO’s in Nederland naar het gebruik van fiscale stimuleringsregelingen voor onderzoek en ontwikkeling.
Nieuwsbericht Deloitte
Deloitte CFO Survey (pdf)

“Zakelijke dienstverlening moet open innoveren om klanten meer te bieden”

In de afgelopen jaren is de productiviteitgroei gestagneerd en het aandeel van de zakelijke diensten in de economie gedaald, vooral in de kennisintensieve dienstverlening. Dat blijkt uit het kwartaalbericht Zakelijke dienstverlening van ING Economisch Bureau. Volgens het bureau moeten zakelijke dienstverleners vooral open gaan innoveren om nieuwe diensten te ontwikkelen.
Nieuwsbericht Financieel Management
Publicatie ING Economisch Bureau (pdf)

Lokaal ondernemerschap als de motor van de nieuwe economie

Volgens de nieuwe Nijmeegse hoogleraar Arnoud Lagendijk hebben stedelijke en regionale gemeenschappen grote mogelijkheden om zogenaamde grassroots-economieën te creëren. Als voorbeelden noemt hij slow food, de daklozenkranten en de ontwikkeling van lokale hightech-campussen. Voor succes zijn vooral enthousiaste mensen nodig die keihard werken en netwerken om kennis en ervaring uit te wisselen.
Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen

Techniekpact Twente: in 2020 kiest 40 procent voor techniek

Eind januari presenteerde de regio Eindhoven haar ‘Technologiepact Brainport’ aan minister Henk Kamp (EZ). Deze week was de regio Twente aan de beurt. Het Twentse Techniekpact mikt, behalve op een verhoging van de instroom in en de kwaliteit van het techniekonderwijs ook op het transparanter maken van het technisch-werkaanbod in de regio en het vergroten van de aantrekkingkracht van hightech werkgevers, ook op internationale kenniswerkers.
Nieuwsbericht Link Magazine
Brochure

Provincie Limburg geeft extra kapitaalinjectie aan Chemelot Campus

De Chemelot Campus in Sittard-Geleen groeit sneller dan verwacht. Omdat de reguliere geldverstrekkers het op dit moment laten afweten, financiert de Provincie Limburg de plannen met een extra kapitaalinjectie van € 43,5 miljoen. Dit maakte Limburgs gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken bekend.
Nieuwsbericht Chemelot

Nieuws uit Europa

Europa probeert ‘digitale brain drain’ tegen te gaan

Door de hoge werkloosheid in eigen land, is een toenemend aantal Zuid-Europese jongeren met ICT-vaardigheden op zoek naar werk in landen als Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Maar ze vertrekken ook uit Europa. De EU treft maatregelen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.
Nieuwsbericht EurActiv 

Nationale parlementen mogen zich nu uitspreken over Europees octrooi

Ministers uit 25 EU-landen hebben vorige week de overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een Gemeenschappelijk Octrooigerecht. Nu moeten de parlementen van de lidstaten zich over de plannen uitspreken. Eurocommissaris Michel Barnier zette in een speech het vervolgtraject uiteen. Als dat vlot verloopt, kan het eerste Europese octrooi in april 2014 worden verleend.
Nieuwsbericht Siliconrepublic.com
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht EurActiv
Speech Barnier
Overeenkomst (pdf)
 

Innovatiewedstrijd voor studenten

Dit jaar bestaat het Europees Octrooiverdrag (EOV) 40 jaar. Daarom organiseert het Europees Octrooibureau (EOB/EPO) een Innovatiewedstrijd voor studenten afkomstig uit een van de lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie. Bij de AWT inventariseert een stagiair momenteel hoe jongeren in Nederland meer betrokken kunnen worden bij het wetenschaps- en innovatiebeleid.
Nieuwsbericht Agentschap NL
Nieuwsbericht AWT

Oostenrijk: Innovatieraad organiseert debat over de toekomst van het land

De Oostenrijkse Raad voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling organiseert een breed publiek debat over de toekomst van het land in een geglobaliseerde wereld en het innovatiebeleid dat daarbij hoort. De nadruk ligt op baanbrekende gebeurtenissen die de loop van de dingen kunnen veranderen, maar zelden deel uitmaken van discussie, planning en beleidsprocessen.
Persbericht
Toelichting
Website 

Achtergronden uit Europa

Open access van wetenschappelijk onderzoek staat bovenaan agenda Europa en VS

De Europese lidstaten zijn het eens over de hoofdlijnen van een ‘open access’-beleid voor de Europese onderzoeksruimte. Dat bleek bij een debat van de Europese Raad, beschreven door Euroalert. In de VS heeft het Science Office van het Witte Huis vorige week een memorandum uitgebracht over het beleid voor het openbaar maken van de resultaten van door de federale overheid gefinancierd onderzoek.
Nieuwsbericht Euroalert
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Memorandum (pdf)
 

“Humanoria moeten het grote beeld schetsen voor de toekomst”

Overheden verwachten in toenemende mate dat het hoger onderwijs bijdraagt aan nationale prioriteiten. Dit is niet geheel ongepast, maar kan leiden tot een te beperkte focus, meent Michael Worton van het University College London. Als de geesteswetenschappen interdisciplinariteit omarmen, kunnen ze hun belangrijke rol in onze gefragmenteerde wereld herstellen.
Artikel THE 

Teaming: win-winsituatie voor koplopers en achterblijvers in onderzoek

Het Duitse Max Planck Gesellschaft (MPG) dringt in een White Paper aan op een grote rol voor ‘teaming’ in Horizon 2020. De samenwerking van excellente instituten met organisaties uit kansrijke Europese regio’s moet bijdragen aan een meer evenwichtige European Research Area (ERA) en Europa als geheel competitiever maken. Dat is ook goed voor Nederlandse kennisinstellingen, stelt een artikel van Neth-ER.
Artikel MPG
White Paper
(pdf)
Artikel Neth-ER 

Noorwegen: Pleidooi voor meerjarenperspectief onderzoeksbeleid

Voor de continuïteit van het wetenschappelijke onderzoek is het belangrijk dat het beleid voorspelbaar is. Daarom pleit Arvid Hallen, directeur-generaal van de Noorse Raad voor Onderzoek, voor een Noors onderzoeksbeleid met meer langetermijnperspectieven en -budgetten.
Nieuwsbericht Forskningsradet

VK: Hogere collegegelden zijn goed voor de overheid op korte, maar niet op lange termijn

De kortetermijnvoordelen van hogere collegegelden in Engeland worden volledig teniet gedaan door 6,5 maal hogere kosten op de lange termijn. Dat meldt Times Higher Education (THE) op basis van onderzoek van de denktank Million+.
Artikel THE
Rapport (pdf)
 

Spanningen in het hedendaagse innovatiebeleid

Het innovatie- en wetenschapsbeleid in Europese landen richt zich op drie doelen: het verbeteren van het concurrentievermogen van de economie, het bevorderen van wetenschappelijke excellentie en het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen. Overheden slagen er echter nog niet goed in om die doelstellingen aan elkaar te koppelen, betoogt Susana Borrás van de Copenhagen Business School op haar weblog.
Artikel 

Kroes gaat ambitieus ondernemerschap bevorderen

Eurocommissaris Neelie Kroes gaat komend jaar op tournee door Europa. Ze gaat startende en snelgroeiende ondernemingen aan hart onder de riem steken, de verschillende Europese ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht brengen en in gesprek over verdere verbetering van het EU-instrumentarium voor deze doelgroep. Kroes kondigde haar “Start-up Europe” tour aan op een bijeenkomst van de Computer and Communications Industry Association en de BetaGroup.
Toespraak

Nieuws uit de rest van de wereld

VS: Overheid werkt aan nieuw stelsel voor financiering universitair onderzoek

Het White House Office of Management and Budget (OMB) werkt momenteel aan een nieuw stelsel voor de financiering en afrekening van academisch onderzoek. Begin deze maand publiceerde het OMB een nieuw document, waarin reacties vanuit de universiteiten zijn verwerkt. Het omvat onder meer nieuwe regels voor indirecte en overheadkosten en voor bijvoorbeeld het tijd schrijven door onderzoekers.
Nieuwsbericht Science Insider 

Mondiale CSO’s: Groei en innovatie staan bovenaan agenda

The Innovation Enterprise en Growth Strategy Co doen jaarlijks onderzoek naar de activiteiten en ideeën van Chief Strategy Officers (CSO’s) in de wereld. In een serie van vier artikelen, waarvan de eerste twee net verschenen zijn, beschrijft Innovation Excellence de uitkomsten. De snel veranderende klantvoorkeuren, de onzekerheid op de financiële markten en in de politiek, en nieuwe prioriteiten binnen bedrijven zelf zorgen ervoor dat groei en innovatie bovenaan de agenda staan.
Artikel Innovation Excellence - 1
Artikel Innovation Excellence – 2 

Ambitieuze ondernemers verwachten groei

Ondanks de economisch moeilijke tijden verwachten ambitieuze ondernemers – de echte business innovators van de wereld – hun activiteiten en personeelsbestand in 2013 uit te breiden. Dat laat het onderzoek ‘Global job creation: A survey of the world’s most dynamic entrepreneurs’ van Ernst & Young (E&Y) zien. Het rapport legt uit hoe ambitieuze ondernemers te werk gaan en wat anderen daarvan kunnen leren.
Artikel E&Y
Rapport
(online)
Rapport (pdf)

Achtergronden uit de rest van de wereld

Universiteiten moeten creatieve ruimtes ontwerpen voor het genereren van ideeën en startups

Naast het geven van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek, krijgen universiteiten steeds nadrukkelijker een derde rol: waardecreatie. Een artikel in Industry & Higher Education legt uit hoe een universitair ecosysteem eruit ziet om die rol waar te maken.
Artikel

Open innovatie en ‘crowd sourcing’ om blijvend te innoveren

Een artikel op Innovation Management gaat in op de kansen en mogelijkheden van ‘crowd sourcing’ als middel om ideeën te genereren en nieuwe technologieën te identificeren en aan te schaffen. Het is gebaseerd op een uitgebreid artikel van Rick Wielens, CEO van NineSigma Europe. Een tweede artikel van Innovation Management beschrijft een voorbeeld van een bedrijf dat succesvol open innoveert met ‘crowd sourcing’: Procter & Gamble. Een artikel van Real Business laat zien dat het voor veel mkb-bedrijven zinvol is om zich bij dergelijke initiatieven aan te sluiten. Een artikel op 15inno gaat in op de belangrijkste uitdaging bij open innoveren: het opbouwen van vertrouwen.
Artikel Innovation Management - 1
Artikel Wielens
(pdf)
Artikel Innovation Management - 2
Artikel Real Business
Artikel 15inno

De 50 meest innovatieve bedrijven van de wereld

Nike is het meest innovatieve bedrijf van de wereld. Althans, dat bedrijf staat aan kop van The World’s 50 Most Innovative Companies 2013 van Fast Company. Op 2 en 3 staan Amazon en Square. De top 50 bestaat uit bedrijven die hun hele bedrijfstak op een nieuw spoor hebben gezet en onze cultuur voorgoed hebben veranderd. Fast Company presenteert ook lijstjes van de 10 meest innovatieve bedrijven uit bepaalde landen (zoals India, Israël en Rusland) en sectoren (zoals energie, voedsel en gezondheidszorg). Een redactioneel commentaar en een serie van 10 artikelen vertellen meer over succesvol innoveren. MIT Technology Review publiceerde afgelopen week een lijst met ‘50 Disruptive Companies 2013’. Ook deze lijst gaat gepaard met een serie artikelen over succesvol innoveren.
Introductie ranglijst Fast Company
Ranglijst Fast Company
Redactioneel commentaar Fast Company
Serie artikelen Fast Company
Lijst MIT Technology Review
Serie artikelen MIT Technology Review

Wordt China ooit koploper innovatie?

Er zijn inmiddels zo’n 1.500 buitenlandse r&d-centra in China. Mede als gevolg hiervan komt r&d ook steeds scherper op het netvlies te staan van Chinese bedrijven, meldt een artikel van The People’s Daily Online. De Redactie signaleerde afgelopen week deze ontwikkeling eveneens. Ze nuanceert wel ideeën dat China zich snel zou kunnen ontwikkelen tot een innovatiegrootmacht. Een artikel op Innovation Excellence raadt echter aan om die ontwikkeling niet te onderschatten. In The Wall Street Journal onderschrijft Ya-Qin Zhang, voorzitter van de r&d-groep van Microsoft Asia Pacific, die mening. De ‘World’s Top 10 Most Innovative Companies in China’ van Fast Company geeft een aardig beeld van wat er nu gebeurt aan het voorfront van innovatie in China. De Chinese overheid publiceerde afgelopen week een richtlijn die ondernemingen aanspoort zich meer in te spannen voor verbetering en innovatie, meldt de China Daily.
Artikel People’s Daily Online (2 p.)
Artikel De Redactie
Video De Redactie
Artikel Innovation Excellence
Artikel The Wall Street Journal
Video The Wall Street Journal
Top 10 Fast Company
Nieuwsbericht China Daily

VS: Video’s over de wetenschap van innovatie

De National Science Foundation en NBC Learn, de onderwijspoot van NBC News, hebben een serie van 11 video’s gemaakt over het soms onvoorspelbare proces dat resulteert in betere technologieën en producten. De voorbeelden variëren van biobrandstoffen tot micro-elektronische medische beeldschermen die je als een tatoeage kunt dragen op de huid.
Serie: Science of Innovation

AWTI e-mail alert

Eenmaal per week attendeert de AWTI geïnteresseerden per e-mail op actuele documenten die relevant zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid. Meld u hier aan voor de wekelijkse e-mail alert.

Bekijk hier de nieuwste e-mail alert.