Home

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) wil bijdragen aan een samenleving waarin het innovatief vermogen van mensen, bedrijven en kennisinstellingen volledig tot zijn recht komt.

Wetenschap, technologie en innovatie zijn van belang voor zowel economische groei als voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. De AWTI wil met zijn adviezen een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.

Uitgelicht

AWTI verhuist

De AWTI gaat op 9 september verhuizen naar het gebouw van het Nationaal Archief, naast Den Haag CS. Ons nieuwe adres is: Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag.

Tweets @AdviesraadWTI

Volg @AdviesraadWTI